e-eggrafes Έναρξη υποβολής αιτήσεων 2021-2022 ΓΕΛ ΕΠΑΛ ΠΕΠΑΛ για τους απολυόμενους μαθητές

Από τις 18 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00 έως και τις 2 Ιουλίου 2021 και ώρα 23:59, όσοι/ες επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερήσιων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. -ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ., θα μπορούν να υποβάλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση» για το σχολικό έτος 2021-2022.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://e-eggrafes.minedu.gov.gr
ή μέσω της διαδικτυακής πύλης
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-ananeose-eggraphes-se-geniko-kai-epaggelmatiko-lukeio
συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

Ανακοίνωση για απουσίες μαθητών

Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν ερωτημάτων που αφορούν στη φοίτηση μαθητών/τριών στις σχολικές μονάδες κατά το σχολικό έτος 2020-21, από το ΥΠΑΙΘ διευκρινίζεται ότι οι απουσίες οι οποίες δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα μαθητών/τριών αλλά σε αντικειμενικούς λόγους ανωτέρας βίας δεν θα προσμετρηθούν.

Κατοπιν τούτου καλουνται οι ενδιαφερόμενοι μαθητές να προσέλθουν σήμερα 11/6/2021 και στις ώρες λειτουργίας του σχολείου για την δικαιολόγηση των απουσιών τους.

Σύνδεσμοι τηλεκπαίδευσης των καθηγητών του σχολείου μας

Σύνδεσμοι τηλεκπαίδευσης

ΟΝΟΜΑ                              ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ WEBEX                           ΚΩΔΙΚΟΣ MEETING

Κυριάκου       https://minedu-secondary.webex.com/meet/dikyriak              1218749951

Γιαννούκος     https://minedu-secondary.webex.com/meet/ngiannouk        1211017775

Βλουτόγλου     https://minedu-secondary.webex.com/meet/evloutog           1212856935

Σκιούρη           https://minedu-secondary.webex.com/meet/mariaskiu         1217385317

Ευθυμιάδης     https://minedu-secondary.webex.com/meet/etheofan           1214699262

Σταυρόπουλος  https://minedu-secondary.webex.com/meet/nstavro             1214409394

Αραλιού           https://minedu-secondary.webex.com/meet/mar.ar               1219746047

Μαυρογένης    https://minedu-secondary.webex.com/meet/nikmav              1214153859

Τσιλιώνη          https://minedu-secondary.webex.com/meet/mtsilioni            1216350485

Στρατέας         https://minedu-secondary.webex.com/meet/astrateas           1218598514

Μανώλογλου    https://minedu-secondary.webex.com/meet/bgathens2004   1217493794

Βοηθητικά Βίντεο

Συμπληρωματικά με τις γραπτές οδηγίες, παρακάτω μπορείτε να βρείτε δύο βοηθητικά βίντεο που έχουν αναρτήσει συνάδελφοι εκπαιδευτικοί στο youtube

1.Για την εγγραφή σας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

2. Για την εγγραφή στα μαθήματα της πλατφόρμας e-class

Διαδικασία εγγραφής στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο για συμμετοχή σε ασύγχρονη εκπαίδευση

Για όλους τους μαθητές/μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λειτουργεί μία νέα αυτοματοποιημένη διαδικασία δημιουργίας μαθητικών λογαριασμών ΠΣΔ με ευθύνη του κηδεμόνα, η οποία υλοποιείται με τα παρακάτω βήματα:

1. Η εγγραφή γίνεται από τον κηδεμόνα κάθε μαθητή/μαθήτριας μέσω της εφαρμογής εγγραφής που βρίσκεται στη διεύθυνση https://register.sch.gr/students/.
2. Για την εγγραφή απαιτείται από τον κηδεμόνα: (α) η χρήση ηλεκτρονικής συσκευής με
πρόσβαση στο Διαδίκτυο και (β) να διαθέτει κινητό τηλέφωνο και προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας (email).
3. Η εφαρμογή εγγραφής αρχικά εμφανίζει εισαγωγική σελίδα, με χρήσιμες πληροφορίες για τον μαθητή και τον κηδεμόνα του.
4. Ο κηδεμόνας εφόσον το επιθυμεί μπορεί να συνεχίσει με την εγγραφή με το κατάλληλο πλήκτρο που υπάρχει στο τέλος της σελίδας και το οποίο οδηγεί στη φόρμα εγγραφής.
5. Στη φόρμα εγγραφής θα πρέπει:
i. Όλα τα πεδία να συμπληρωθούν ακριβώς όπως αναγράφονται σε έλεγχο προόδου του/της μαθητή/μαθήτριας που έχει λάβει πρόσφατα από το σχολείο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ο έλεγχος προόδου, στείλτε μήνυμα στο mail του σχολείου

mail@gym-esp-n-ionias.att.sch.gr

για να σας αποσταλεί ο αριθμός μητρώου του μαθητή, απαραίτητος για τη συνέχεια.
ii. Η συμπλήρωση όλων των πεδίων είναι υποχρεωτική.
iii. Τα πεδία email κηδεμόνα και κινητό τηλέφωνο κηδεμόνα συμπληρώνονται με σκοπό την εύκολη ανάκτηση των στοιχείων του λογαριασμού (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) από τον κάτοχό του.
6. Αφού ο κηδεμόνας διαβάσει τους Όρους Χρήσης και τη Δήλωση Εχεμύθειας μπορεί να προχωρήσει στην υποβολή της φόρμας για τη δημιουργία του μαθητικού λογαριασμού.
7. Η ορθότητα των στοιχείων μαθητή/μαθήτριας επιβεβαιώνεται από το σύστημα mySchool και δημιουργείται ο λογαριασμός.
8. Με τη δημιουργία του λογαριασμού εμφανίζονται τα στοιχεία πρόσβασης, όνομα χρήστη (username), κωδικός πρόσβασης (password) και e-mail, τα οποία και πρέπει να διατηρήσει ο κηδεμόνας για την πρόσβαση του μαθητή στις υπηρεσίες του ΠΣΔ.
9. Ταυτόχρονα, αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα στην e-mail διεύθυνση του κηδεμόνα με το όνομα χρήστη και χρήσιμες οδηγίες για την ανάκτηση του κωδικού πρόσβασης σε περίπτωση που ξεχαστεί.
10. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επιβεβαίωση της ορθότητας των στοιχείων (βήμα 7) και η δημιουργία του λογαριασμού, ο κηδεμόνας μπορεί να επικοινωνήσει με το σχολείο ώστε να διασταυρώσει την ορθότητα των στοιχείων του/της μαθητή/μαθήτριας. Εναλλακτικά, μπορεί να υποβάλει αίτημα υποστήριξης προς το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο από τη σχετική επιλογή που υπάρχει στην οθόνη
της εφαρμογής.

11. Μην χάσετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, είναι απαραίτητα για την είσοδο στις εφαρμογές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

12. Εννοείται ότι για τους ενήλικες μαθητές, όπου απαιτούνται στοιχεία κηδεμόνα θα δίνονται τα στοιχεία του ίδιου του μαθητή.

Για την προστασία της ιδιωτικότητας του μαθητή/μαθήτριας το όνομα χρήστη (username) που παράγεται δεν έχει σχέση με τα προσωπικά στοιχεία του μαθητή/μαθήτριας.Τονίζεται ότι η νέα αυτοματοποιημένη διαδικασία εγγραφής λειτουργεί παράλληλα με την καθιερωμένη διαδικασία διαχείρισης μαθητικών λογαριασμών από την πλευρά του σχολείου και δεν την αντικαθιστά, αλλά την συμπληρώνει ως προς το σκέλος της εγγραφής.