Πρόγραμμα εξετάσεων Ιουνίου 2018

Ανακοινώθηκαν τα προγράμματα εξετάσεων Ιουνίου 2018:

Α’ εξεταστική περίοδος για τους μαθητές επαρκούς φοιτήσεως, 1-10-Ιουνίου 2018

Οι μαθητές που δεν προσήλθαν στις εξετάσεις κάποιου μαθήματος λόγω ασθενείας μπορούν να προσέλθουν προσκομίζοντας ιατρική βεβαίωση στις 7/6/2018

Εξετάσεις για τους μαθητές παρελθόντων ετών και τους κατ’ ιδίαν διδαχθέντες μαθητές, 1-20 Ιουνίου 2018