Ωράριο Λειτουργίας

Το ωράριο του σχολείου καλύπτει 5 διδακτικές ώρες ημερησίως, με ώρα έναρξης της 1ης διδακτικής ώρας 19:00 και λήξης της τελευταίας 22:40.