Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο για να κατεβάσετε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του σχολείου μας

Ωρολόγιο Πρόγραμμα 2021-22