Απολογισμός Εργαστηρίων Δεξιοτήτων για το σχολικό έτος 2021-2022

Το Εσπερινό Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας παρουσιάζει τον Απολογισμό των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων για το σχολικό έτος 2021-2022 στο ακόλουθο διαθέσιμο αρχείο pdf.

Ανακύκλωση μπαταριών – Κάνε το ελάχιστο. Μπορεί να είναι αρκετό.

Το Εσπερινό Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας ξεκινά τη συνεργασία του με την εταιρεία ΑΦΗΣ ΑΕ. Η εταιρεία ΑΦΗΣ ΑΕ ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2004 με σκοπό την οργάνωση συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και λειτουργεί ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός με στόχο τη συλλογή και την ανακύκλωση φορητών μπαταριών προκειμένου να επιτευχθούν οι εθνικοί στόχοι, όπως προβλέπονται από την ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία.

Θέλοντας να συμβάλλουμε σε επίπεδο σχολικής μονάδας στην υιοθέτηση των βέλτιστων οικολογικών πρακτικών ξεκινάμε το πρόγραμμα ανακύκλωσης μπαταριών. 

Ο κάδος συλλογής μπαταριών βρίσκεται στην είσοδο της Αίθουσας Εκπαιδευτικών.

Κάνε το ελάχιστο. Μπορεί να είναι αρκετό.

Δίκτυο Σχολείων ΣΗ.ΜΑ. – Α.Ε.Π.

Το Εσπερινό Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας συμμετέχοντας ως Συντονιστικό Μέλος στο Δίκτυο Σχολείων ΣΗ.ΜΑ. – Α.Ε.Π. (Σημερινός Μαθητής – Αυριανός Ενεργός Πολίτης του Κόσμου) κατέθεσε ζωγραφικό πίνακα προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως αφίσα των δράσεών του.

Ο πίνακας τον οποίον φιλοτέχνησε και ευγενικά προσέφερε μαθήτρια της Β΄ Γυμνασίου του σχολείου μας, σε συνεργασία με τις Συντονίστριες εκπαιδευτικούς της δράσης αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Δικτύου.

Η αναρτημένη αφίσα καθώς και πληροφορίες για τη δράση του Δικτύου ΣΗ.ΜΑ. – Α.Ε.Π. βρίσκονται στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

http://simaaep.sites.sch.gr/gimnasia/

http://simaaep.sites.sch.gr/course/espegymnionias/

http://simaaep.sites.sch.gr/image-gallery/

Εσωτερικός Κανονισμός 2021-2022

Υπενθυμίζουμε στο μαθητικό δυναμικό του Εσπερινού Γυμνασίου Νέας Ιωνίας ότι για το σχολικό έτος 2021-2022 ισχύει ο ακόλουθος Εσωτερικός Κανονισμός, όπως αποφασίστηκε στη Συνεδρίαση της 21ης Οκτωβρίου 2021.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Οι μαθητές που φοιτούν στο Εσπερινό Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας έχουν καθήκοντα και υποχρεώσεις καθώς και δικαιώματα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που αφορούν όλα τα δημόσια σχολεία. Το περιεχόμενο του Εσωτερικού Κανονισμού του Σχολείου μας αναλύεται στους παρακάτω άξονες:

    Προσέλευση – παραμονή στο Σχολείο και αποχώρηση από αυτό.

 • Οι μαθητές τηρούν το ωράριο λειτουργίας του σχολείου χωρίς παρεκκλίσεις.
 • Οι μαθητές προσέρχονται στο μάθημα χωρίς καθυστέρηση.
 • Οι μαθητές που καθυστερούν να μπουν στην τάξη τους μετά την είσοδο του διδάσκοντα καθηγητή παίρνουν απουσία. Ωστόσο δεν επιτρέπεται να περιφέρονται άσκοπα στους διαδρόμους και να θορυβούν. Κατά την 1η διδακτική ώρα επιτρέπεται η είσοδος μαθητή που έχει καθυστερήσει για σοβαρό λόγο.
 • Οι μαθητές δεν αναχωρούν από τον χώρο του Σχολείου χωρίς να ενημερώσουν τη Δ/νση του Σχολείου.
 • Οι μαθητές προστατεύουν την τάξη τους και έχουν προσωπική ευθύνη για τη διεξαγωγή του μαθήματος. Μαθητής που παρακωλύει τη διδακτική διαδικασία και δεν υπακούει στις παρατηρήσεις του διδάσκοντα καθηγητή απομακρύνεται της αίθουσας με ωριαία αποβολή, η οποία καταχωρείται στο βιβλίο καταγραφής ενεργειών υποστήριξης εύρυθμης λειτουργίας, αφού ενημερωθεί σχετικά ο Δ/ντής και ο κηδεμόνας του μαθητή στην περίπτωση ανήλικου.
 • Συμπεριφορά  μαθητών/τριών – Παιδαγωγικός έλεγχος
 • Οι μαθητές για την ομαλή λειτουργία του Σχολείου καλούνται να συμπεριφέρονται με τρόπο που αρμόζει σε ελεύθερους και δημοκρατικούς ανθρώπους σεβόμενοι τα δικαιώματα και την προσωπικότητα όλων όσοι βρίσκονται στο χώρο του Σχολείου (συμμαθητών, εκπαιδευτικών, βοηθητικού προσωπικού).
 • Να αποφεύγουν υπερβολές στον τρόπο εμφάνισης, ομιλίας και συμπεριφοράς με τρόπο που προσβάλλει τη μαθητική τους ιδιότητα.
 • Πρόληψη φαινομένων Βίας και Σχολικού εκφοβισμού
 •  Όλοι οι μαθητές έχουν δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση της γνώμης ή των απόψεών τους με τρόπο που να μην προσβάλλουν την υπόληψη ή την προσωπικότητα των άλλων. Για τον λόγο αυτό δεν επιτρέπεται η παρότρυνση μαθητών για δημιουργία κλίματος έντασης λόγω διαφορών φύλου, ιθαγένειας, πολιτικών πεποιθήσεων ή αλλων κοινωνικών θεμάτων.
 • Κανένας μαθητής δεν θα γίνει αντικείμενο αυθαίρετων ή παράνομων παρεμβάσεων στην ιδιωτική του ζωή ούτε αντικείμενο προσβολών της τιμής, της προσωπικότητας και της υπόληψής του.
 • Οι μαθητές καλούνται να σέβονται τον χώρο και τη σχολική περιουσία και να μην προβαίνουν σε καταστροφές.
 • Δεν επιτρέπεται η είσοδος ατόμων που δεν έχουν σχέση με το Σχολείο. Μαθητές που καλούν άτομα να εισέλθουν στο χώρο του Σχολείου χωρίς άδεια της Δ/νσης θα τιμωρούνται.
 • Απαγορεύεται αυστηρά η κίνηση δικύκλων στην αυλή του Σχολείου.
 • Σχολικές Εκδηλώσεις – Δραστηριότητες
 • Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να είναι παρόντες σε όλες τις εκδηλώσεις του Σχολείου. Μαθητής που απουσιάζει απ’ αυτές παίρνει απουσία.
 • Συνεργασία Σχολείου – Οικογένειας – Συλλόγου Γονέων/Κηδεμόνων

Λόγω της φύσεως του Σχολείου μας, δεν υφίσταται Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων.

 • Ποιότητα του σχολικού χώρου
 • Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση ποτού και φαγητού κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
 • Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων μέσα στην τάξη κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
 • Στα διαλείμματα οι μαθητές εξέρχονται των αιθουσών και κατεβαίνουν στο προαύλιο.
 • Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται σε όλους τους χώρους του Σχολείου (ΥΑ αρ.88202/25-6-2009).
 • Μαθητής/Μαθήτρια που προκαλεί φθορά στην περιουσία του Σχολείου, ελέγχεται για τη συμπεριφορά αυτή και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον κηδεμόνα του ή τον ίδιο.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του Εσπερινού Γυμνασίου Ν.Ιωνίας σε συνεργασία με εκπροσώπους της μαθητικής κοινότητας σε συνεδρίασή του στις 21-10-2021 κατάρτισε τον παραπάνω Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Σχολικής Μονάδας σε εφαρμογή του Φ.Ε.Κ.491/Τ.Β’  09-10-2021.