Σύνδεσμοι τηλεκπαίδευσης των καθηγητών του σχολείου μας

Σύνδεσμοι τηλεκπαίδευσης

ΟΝΟΜΑ                              ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ WEBEX                           ΚΩΔΙΚΟΣ MEETING

Κυριάκου       https://minedu-secondary.webex.com/meet/dikyriak              1218749951

Γιαννούκος     https://minedu-secondary.webex.com/meet/ngiannouk        1211017775

Βλουτόγλου     https://minedu-secondary.webex.com/meet/evloutog           1212856935

Σκιούρη           https://minedu-secondary.webex.com/meet/mariaskiu         1217385317

Ευθυμιάδης     https://minedu-secondary.webex.com/meet/etheofan           1214699262

Σταυρόπουλος  https://minedu-secondary.webex.com/meet/nstavro             1214409394

Αραλιού           https://minedu-secondary.webex.com/meet/mar.ar               1219746047

Μαυρογένης    https://minedu-secondary.webex.com/meet/nikmav              1214153859

Τσιλιώνη          https://minedu-secondary.webex.com/meet/mtsilioni            1216350485

Στρατέας         https://minedu-secondary.webex.com/meet/astrateas           1218598514

Μανώλογλου    https://minedu-secondary.webex.com/meet/bgathens2004   1217493794